Värdet av ett gott byte

Leave a comment
Artiklar
Samverkan för bättre bytespunkter

En pendlare kan färdas samma sträcka med cykel, tåg och sedan buss – eller med bil från dörr till dörr.

Hur resan kommer att se ut handlar inte bara om vilka transportslag som finns tillgängliga, utan också om hur lätt det är att byta mellan dem.

Om punkterna där resenärer byter färdmedel planeras smartare, kommer fler att välja hållbara sätt att resa – och oftare välja gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen. Det var en utgångspunkt när Hållbar Mobilitet Skåne och Trafikverket genomförde projektet ”Utvecklade förutsättningar för intermodala persontransporter” 2009-2011.

I projektets slutrapport, ”Samverkan för bättre bytespunkter”, medverkade jag med intervjuer kring planeringen av tio goda exempel, från Hyllie i söder till Härnösand i norr. Det handlade om stationsmiljöer, som i Uppsala, Falkenberg och Borås, men också om bland annat Göteborgs lånecykelsystem, den stationsnära stadsplaneringen i Eslöv och hur cykeln görs mer attraktiv än bilen i Nynäshamn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *