En ny generation tar strid i Polen

Leave a comment
Artiklar

Uppifrån ser det ut som ett hav av paraplyer i regnet. Sett från gatan är det ett hav av svartklädda kvinnor och män i alla åldrar, mest unga, som strömmar till från alla håll. Framför slottet i Warszawa trängs så många deltagare att få av dem kan se eller höra den scen som arrangörerna talar från.

Den svarta protesten, kvinnostrejken, fick många arbetsgivare, däribland flera av Polens största städer och universitet, att i förväg låta anställda ta ledigt. På denna terminens första dag möttes studenter av skyltar om att föreläsningarna var inställda – om de inte själva redan gått ut i strejk. Trovärdiga siffror på antalet strejkande är svåra att fastställa – men över 140 manifestationer hölls över hela Polen och sympatiaktionerna sprids över världen.

Det som fått kvinnor i Polen att strejka i protest var det nya lagförslag som syftar till att ytterligare skärpa en abortlag som redan är bland de hårdaste i Europa. Dagens lag tillåter abort endast vid våldtäkt, incest, allvarliga fosterskador eller allvarlig fara för kvinnans hälsa. Den nya lagen, som antagits av parlamentet i en första läsning, skulle straffa kvinnor som gör abort med upp till fem års fängelse.

Ett enda villkor för laglig abort skulle bli kvar: att det finns en överhängande fara för kvinnans liv. Läkare måste alltså invänta precis rätt tillfälle för ingreppet, för att själva undgå straff. Dessutom skulle många läkare avstå från prenatala undersökningar och ingrepp som innebar den minsta risk för missfall, eftersom det i så fall skulle kunna leda till fängelse. Vid missfall skulle också kvinnan kunna bli föremål för polisutredning, för att säkerställa att det inte var framkallat och därmed straffbart.

Lagförslaget väcktes av en namninsamling under våren, som nådde den nödvändiga gränsen för att behandlas i parlamentet. Förslaget stöds av kyrkan, men är däremot inte ursprungligen en del av den socialkonservativa regeringens noggranna plan för att omgestalta landet, som sattes i verket med stor målmedvetenhet efter valet för ett år sedan. Men nu sitter regeringen där med förslaget, som stöds av deras kärntrupper.

Efter de stora protesterna har det redan börjat talas om att mildra förslaget, och en del bedömare menar att det blivit ett streck i räkningen för regeringens starke man Jarosław Kaczyński, som inte vill ha någon majoritet emot sig. Så sent som några veckor före namninsamlingens lansering lockade demonstrationer mot den nuvarande lagen inte någon särskilt stor uppslutning och opinionsmätningar visar att en majoritet stöder den. De visar också att väldigt få faktiskt vill se den skärpning som nu fått ut folk på gatorna.

Tydligt är att nya grupper börjar demonstrera och organisera sig. Unga dominerade demonstrationen i måndags, och det skiljer den helt från de tidigare protesterna mot regeringens framfart mot högsta domstolen. De manifestationerna har dominerats av en medelålders medelklass, som oftast begränsat sina krav till att få behålla allt som det var före valet. Bland yngre har det istället varit de konservativa som varit mest framträdande. Den svarta måndagens protester ändrar på den bilden.

Publicerad som kulturartikel i Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad 4 oktober 2016

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *